Situatie rondom derdelanders

Gepubliceerd op: 5 juli 2023

Derdelanders zijn personen die uit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht en alleen beschikken over een tijdelijke verblijfstatus voor Oekraïne. Denk hierbij aan werk- of studievisum. Deze mensen vallen tot 4 september 2023 onder de Tijdelijke Richtlijn.

Terugkeer of asielaanvraag

Voor de Derdelanders geldt dat zij op 4 september dienen te vertrekken uit Nederland. Een groot deel van deze groep heeft inmiddels een asielaanvraag gedaan in Nederland. Totdat de procedure is doorlopen, mogen zij in Nederland blijven.

Derdelanders en RefugeeHomeNL

Naar schatting 15 personen verblijven op dit moment in de particuliere opvang via RefugeeHomeNL. Waar bekend, staan wij in nauw contact met gast en gastgezin. Personen die inmiddels in de asielprocedure zitten, mogen blijven wonen bij hun gastgezin. Echter, het verblijf wordt dan voortgezet onder de zogenaamde logeerregeling van het COA. De ondersteuning aan gast en gastgezin vanuit RefugeeHomeNL stopt op dat moment.