Project RefugeeHomeNL stopt op 31 december 2023

Published on: 23 augustus 2023

RefugeeHomeNL is een samenwerking tussen het Rode Kruis, het Leger des Heils, VluchtelingenWerk Nederland en Takecarebnb op voorspraak van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel van RefugeeHomeNL is om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederlandse gastgezinnen te coördineren en te begeleiden. Het Ministerie en de deelnemende partijen hebben in goed overleg besloten om het project op 31 december 2023 te beëindigen.

Waarom wordt RefugeeHomeNL beëindigd?

De belangrijkste reden is de forse afname van het aantal gasten en gastgezinnen. Daarnaast zien we dat:

 • Gasten een voorkeur hebben voor steden en regio’s waar geen beschikbare gastgezinnen zijn
 • De behoefte aan begeleiding door RefugeeHomeNL voor de mensen die langer samenwonen gering is
 • Gasten behoefte hebben aan meer structurele oplossingen voor huisvesting in Nederland

De laatste nieuwe samenwoningen worden in september gestart. Een verblijf via RefugeeHomeNL wordt aangegaan voor een periode van 3 maanden. Zo zorgen we ervoor dat alle gasten en gastgezinnen tot het einde van de samenwoonperiode begeleiding en ondersteuning krijgen.

Wat betekent het einde van RefugeeHomeNL?

 • Samenwonende gasten en gastgezinnen worden eind dit jaar gewoon begeleid door RefugeeHomeNL
 • Als het samenwonen in 2023 wordt beëindigd, dan begeleiden we gast en gastgezin zo goed mogelijk rondom het vertrek
 • In goed overleg kunnen zij besluiten om het samenwonen in 2024, maar dan zonder onze begeleiding, voort te zetten
 • Vanaf 25 augustus is het niet meer mogelijk om je aan te melden als gast of gastgezin voor het project
 • Er worden geen nieuwe trajecten voor matchen en samenwonen aangegaan
 • De laatste nieuwe samenwoningen worden in september gestart

Ik heb me aangemeld als gastgezin bij RefugeeHomeNL…wat nu?

We zijn je op de eerste plaats enorm dankbaar voor je gastvrijheid en bereidwilligheid om mensen te helpen. Helaas verwachten we geen gebruik meer te maken van je aanbod. Immers, de laatste nieuwe samenwoningen worden in september gestart. Wil je beschikbaar zijn als gastgezin? Informeer dan bij je gemeente naar lokale initiatieven op het gebied van particuliere opvang. Via www.takecarebnb.org kun je je aanmelden als gastgezin voor het (tijdelijk) opvangen van statushouders.

Ik ontvang op dit moment gasten via RefugeeHomeNL…wat nu?

Alle samenwonende gasten en gastgezinnen zijn per post en mail geïnformeerd over het einde van het project. Tot het einde van het jaar kunnen jullie rekenen op de ondersteuning van RefugeeHomeNL. Wordt het samenwonen in 2023 beëindigd? Dan begeleiden wij jullie zo goed mogelijk rondom het vertrek. Besluiten jullie in goed overleg om in 2024 (zonder begeleiding vanuit RefugeeHomeNL) te blijven samenwonen, dan kan en mag dat.

Wat gebeurt er met mijn gast als het samenwonen wordt beëindigd?

Oekraïense vluchtelingen behouden uiteraard het recht op opvang in Nederland. Als het samenwonen wordt beëindigd, is er een aantal opties:

 • Plek in de Gemeentelijke Opvang (via de gemeente waar je gast verblijft)
 • Plek in de Particuliere Opvang (vrienden, familie, lokale initiatieven)
 • Zelfstandig woonruimte vinden (huur, koop, kamer, pension, hospita, e.d.)
 • Terugkeer naar Oekraïne