Informatie voor Gemeenten

Gepubliceerd op: 29 augustus 2023

Over RefugeeHomeNL

RefugeeHomeNL is een samenwerking tussen het Rode Kruis, het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk en Takecarebnb op voorspraak van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel van de samenwerking is om de particuliere opvang van vluchtelingen uit Oekraïne te coördineren en te begeleiden. In gezamenlijk overleg hebben het ministerie en de deelnemende partijen besloten om het project in 2024 niet te continueren.

Waarom stopt RefugeeHomeNL?

RefugeeHomeNL stopt omdat we sinds dit jaar een forse afname zien in het aantal aanmeldingen van vluchtelingen en het aantal beschikbare gastgezinnen. Daarnaast zien we dat het in de praktijk steeds moelijker wordt om de woonwensen van gasten te matchen met het aanbod aan gastgezinnen. Gasten hebben een voorkeur voor de (middel)grote steden, terwijl beschikbare gastgezinnen zich voornamelijk in meer landelijke gebieden bevinden. Het samenwonen verloopt in de praktijk grotendeels in goede harmonie en wordt veelal telkens 3 maanden verlengd. De behoefte aan ondersteuning neemt daarmee af. Tot slot, nu de oorlog blijft voortduren, is er meer behoefte aan perspectief op de langere termijn in tegenstelling tot een kortdurend verblijf in de particuliere opvang. Een subsidie voor voortzetting van RefugeeHomeNL in 2024 is daarom in goed overleg niet aangevraagd. RefugeeHomeNL stopt daarom op 31 december 2023.

Wat betekent het einde van RefugeeHomeNL voor gast en gezin?

  • De aanmeldformulieren voor gasten en gastgezinnen zijn inmiddels gesloten
  • De laatste nieuwe samenwoningen worden in september 2023 gestart
  • Gasten en gastgezinnen krijgen tot 31 december 2023 begeleiding en ondersteuning vanuit RefugeeHomeNL
  • Gasten en gastgezinnen besluiten zelf of het verblijf in 2024, zonder ondersteuning vanuit RefugeeHomeNL, wordt voortgezet
  • Wordt het samenwonen in 2023 beëindigd? Dan begeleidt RefugeeHomeNL gast en gastgezin zo goed mogelijk rond het vertrek
  • Vluchtelingen uit Oekraïne die vallen onder de Tijdelijke Richtlijn behouden in ieder geval tot 2024 hun recht op opvang in Nederland

Wat betekent het einde van RefugeeHomeNL voor de gemeente?

Op 1 september omvat RefugeeHomeNL circa 500 samenwonende koppelingen, verdeeld over ruim 200 gemeenten in Nederland. Bij het einde van het samenwonen behouden gasten hun recht op opvang. In zo’n 40% van onze aflopende samenwoningen wordt een beroep gedaan op de Gemeentelijke Opvang. Andere oplossingen zijn particuliere opvang via familie, vrienden of lokale/regionale initiatieven, het zelfstandig huren of kopen van woonruimte en terugkeer naar Oekraïne.

Ik wil als gemeenteprofessional graag meer weten

Aarzel niet en neem contact met ons op via het contactformulier.