Huurafspraken met je gast

Gepubliceerd op: 17 augustus 2023

We komen de laatste tijd met regelmaat tegen dat gastgezin en gast een huur- of bruikleenovereenkomst aangaan. In dit bericht zetten we een aantal voor- en nadelen daarvan op een rij. We adviseren je dringend om je vooraf goed te laten informeren, want de impact ervan kan groot zijn voor gast en gastgezin.

Geen particuliere opvang

Zodra gastgezin en gast een huurcontract of andere overeenkomst aangaan, vallen zij niet meer onder de particuliere opvang. Van wederzijdse vrijwillige opvang is dan geen sprake meer. RefugeeHomeNL staat op het standpunt dat we hen in dat geval ook geen begeleiding meer kunnen bieden. Immers, onze opdracht beperkt zich tot het coördineren en begeleiden van particuliere opvang.

 

Andere rechten en plichten

Het formaliseren van het samenwonen door het aangaan van een huurcontract of overeenkomst, brengt voor zowel gast als gastgezin andere rechten en plichten met zich mee. Ook kan deze situatie (nadelige) financiële gevolgen zetten. Denk hierbij aan het stopzetten van het leefgeld aan de gast en mogelijke gevolgen voor de hoogte van uitkeringen en toeslagen van het gastgezin. Daarnaast komen inkomsten uit verhuur in aanmerking voor de inkomensbelasting.

 

Laat je goed informeren

Aan de andere kant kan het formaliseren van opvang tot een huurcontract ook voordelen met zich meebrengen. Denk hierbij aan het bieden van perspectief aan de gast op een langdurig(er) verblijf met de rechten en plichten die hierbij horen. Of het meer substantieel bijdragen in de woon- en energielasten van het gastgezin. Ons advies is om je eerst goed voor te laten lichten over de voor- en nadelen. Deze pagina is mogelijk een handig vertrekpunt voor de zoektocht naar informatie.