Verlenging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming

Gepubliceerd op: 12 oktober 2023

Op 28 september hebben de EU-lidstaten besloten om de huidige Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar te verlengen. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tot en met 4 maart 2025 in de EU-lidstaten verblijven. Zij hebben tot die tijd recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs.

Het kabinet werkt momenteel keuzes uit voor het verblijf en terugkeer van vluchtelingen uit Oekraïne na 2 maart 2025. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft besloten de gevolgen voor de groep Derdelanders (mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne) te bevriezen tot de Raad van State een uitspraak heeft gedaan.

Meer informatie over dit onderwerp in verschillende talen vind je hier.

 

Wijzigingen in het leefgeld vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober 2023 geldt een wijziging in het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het leefgeld bestaat uit 3 onderdelen: kleedgeld, eetgeld en een extra toelage voor mensen die in een gastgezin verblijven. Zowel het kleedgeld als het eetgeld worden verhoogd om prijsstijgingen te compenseren.

De extra toelage voor mensen die in een gastgezin verblijven, wordt echter verlaagd: van €93,- naar €80,91 per maand. De hoogte van de extra toelage is bepaald door het Nibud. De verlaging wordt doorgevoerd, omdat de gemiddelde maandelijkse kosten voor gas, water en elektra zijn gedaald. Ga in gesprek met je gast over deze wijziging als jullie afspraken hebben gemaakt over een tegemoetkoming in de woonlasten. Meer informatie over dit onderwerp is hier te vinden in verschillende talen.