Krijg ik als gastgezin een financiële vergoeding voor het opvangen van gasten?

Krijg ik als gastgezin een financiële vergoeding voor het opvangen van gasten?

Nee, als gastgezin kom je niet in aanmerking voor een financiële vergoeding. Wel kunnen jij en je gast in goed overleg afspraken maken over een tegemoetkoming in de kosten voor bijvoorbeeld gas, water, licht en gezamenlijke boodschappen. De Gasthuishouden-ondersteuner kan jullie hiermee helpen.