Heeft mijn gast recht op een inkomen?

Heeft mijn gast recht op een inkomen?

Ja, alle personen die vallen onder de Tijdelijke Bescherming hebben recht op leefgeld. Voorwaarde is dat de persoon staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van een Nederlandse gemeente. De gemeente keert dit geld uit: op de rekening van de gast, een money card of contant. Het leefgeld voor mensen die in de particuliere opvang verblijven, bestaat uit drie componenten voor:

  • Voedsel
  • Wonen
  • Kleding en andere persoonlijke uitgaven

De hoogte van de componenten is afhankelijk van de samenstelling en omvang van het gezin. Per 1 februari 2023 is dit als volgt:

Financiële verstrekkingen per ontheemde per maand Omvang van het gezin
1 of 2 personen 3 personen 4 personen of meer
Volwassene of alleenstaande minderjarige Minderjarige Volwassene Minderjarige Volwassene Minderjarige
Voedsel € 215,06 € 178,36 € 171,99 € 142,57 € 150,45 €124,97
Wonen € 93,- € 93,- € 93,- € 93,- € 93,- € 93,-
Kleding en persoonlijke uitgaven € 56,12 € 56,12 € 56,12 € 56,12 € 56,12 € 56,12