Heeft mijn gast recht op een inkomen?

Heeft mijn gast recht op een inkomen?

Ja, alle personen die vallen onder de Tijdelijke Bescherming hebben recht op leefgeld. Voorwaarde is dat de persoon staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van een Nederlandse gemeente. De gemeente keert dit geld uit: op de rekening van de gast, een money card of contant. Het leefgeld voor mensen die in de particuliere opvang verblijven, bestaat uit drie componenten voor:

  • Eetgeld
  • Kleedgeld
  • Extra toelage voor het verblijf in een gastgezin

De hoogte van de componenten is afhankelijk van de samenstelling en omvang van het gezin. Actuele informatie over de voorwaarden en hoogte van het leefgeld vind je hier.