Heeft het bieden van opvang consequenties voor mijn bijstandsuitkering?

Heeft het bieden van opvang consequenties voor mijn bijstandsuitkering?

Uitgangspunt is dat het tijdelijk verblijf van een gast geen gevolgen heeft voor de hoogte van een bijstandsuitkering. Er gelden hiervoor een aantal voorwaarden:

  • Meld bij de gemeente en/of Sociale Verzekeringsbank dat er een gast uit Oekraïne tijdelijk bij je woont
  • De kostendelersnorm wordt in principe niet toegepast. Echter, mocht je gast ook een volledige bijstandsuitkering ontvangen, dan kan de gemeente overwegen om de kostendelersnorm wél toe te passen. Neem contact op met je gemeente als hier sprake van is
  • Meld bij de gemeente de afspraken die je hebt gemaakt met je gast over een tegemoetkoming in de woonlasten