Heeft het bieden van opvang consequenties voor mijn uitkering via het UWV?

Heeft het bieden van opvang consequenties voor mijn uitkering via het UWV?

Nee, in principe heeft het bieden van opvang geen gevolgen voor de hoogte en de duur van UWV-uitkeringen. Wel geldt dat het verstandig is om de opvang te melden bij het UWV. Voor specifieke vragen en advies kun je contact opnemen met het UWV.