Heeft het bieden van opvang consequenties voor mijn AOW, Anw of AIO?

Heeft het bieden van opvang consequenties voor mijn AOW, Anw of AIO?

De overheid wil voorkomen dat het bieden van opvang gevolgen heeft voor de hoogte en duur van je uitkering. Bekijk hier meer informatie over dit onderwerp. Maak in ieder geval altijd melding bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat je gasten ontvangt. Vermeld daarbij ook eventuele afspraken die zijn gemaakt met je gast over een tegemoetkoming in de woonlasten.