Heeft het bieden van opvang consequenties voor de hoogte van lokale heffingen?

Heeft het bieden van opvang consequenties voor de hoogte van lokale heffingen?

Ja, het aanbieden van particuliere opvang kan gevolgen hebben voor de hoogte van lokale heffingen. Het gaat hierbij om de afvalstoffenheffing en rioolheffing die de gemeente in rekening brengt. En om de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing van het waterschap. De gemeente en het waterschap baseren de hoogte van deze heffingen in de regel op basis van de omvang van het huishouden. Eventuele extra kosten door de stijging van lokale heffingen kunnen worden gedekt uit de wooncomponent van het leefgeld dat je gast krijgt. Ook hiervoor geldt weer dat het verstandig is om daar samen goede afspraken over te maken.

Gemeenten en waterschappen hanteren een kwijtscheldingsregeling voor huishoudens onder een bepaalde inkomensgrens. Uitgangspunt is dat het bieden van particuliere opvang geen consequenties heeft voor de hoogte van de kwijtschelding. Neem contact op met je gemeente of waterschap mocht hierin toch iets veranderen.