Wie komt in aanmerking voor opvang?

Wie komt in aanmerking voor opvang?

Alle personen die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne hebben recht op opvang in Nederland. Het gaat daarbij om personen met:

  • een geldige Oekraïense nationaliteit
  • een permanente verblijfsstatus voor Oekraïne
  • een tijdelijke verblijfsstatus voor Oekraïne afgegeven op of vóór 23 februari 2022 en ingeschreven in Nederland vóór 19 juli 2022
  • afhankelijkheid van een persoon die valt onder de Richtlijn, zoals partners, kinderen of andere familieleden

De Richtlijn is in ieder geval van kracht tot 4 maart 2025. Voor personen met een tijdelijke verblijfsstatus voor Oekraïne geldt dit tot 4 maart 2024.