Welke vormen van opvang zijn er?

Welke vormen van opvang zijn er?

In Nederland onderscheiden we twee vormen van opvang. De gemeentelijke opvang in veel gemeenten, waar Oekraïners terecht kunnen, nadat zij zich hebben aangemeld op een van de zogenaamde aanmeldlocaties. Daarnaast mogen Oekraïners ook particulier opgevangen worden. Het gaat hierbij om een wederzijds vrijwillige vorm van opvang. Dat kan bij familie of vrienden die reeds in Nederland wonen of bij gastgezinnen die hun huis openstellen voor opvang. Naast de gemeentelijke en particuliere opvang slagen Oekraïense vluchtelingen er steeds vaker in om op eigen kracht zelfstandige woonruimte (kamer, huur, koop) te regelen.