Wat wordt er van gasten verwacht?

Wat wordt er van gasten verwacht?

Van elke gast verwachten we in ieder geval dat hij of zij zich als goede gast gedraagt. Dat zij in samenspraak met hun gastgezin tot leefregels en afspraken komen en zich daaraan houden. Het is daarom prettig om regels en afspraken op papier te zetten met elkaar en daar regelmatig met elkaar in gesprek te gaan. Komen jullie er samen niet uit? Heb je het idee dat er misbruik wordt gemaakt van je gastvrijheid? Spelen er zaken waar je zorgen over hebt? Twijfel niet en vraag de Gasthuishouden-ondersteuner om hulp en advies als je bij RefugeeHomeNL bent aangesloten.