Wat betekent de Richtlijn Tijdelijke Bescherming?

Wat betekent de Richtlijn Tijdelijke Bescherming?

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geeft ontheemden in Nederland het recht op opvang en medische zorg. Het biedt ook de mogelijkheid om te werken en regelt het recht op onderwijs aan minderjarigen. De gemeenten zijn grotendeels verantwoordelijk voor de uitvoering van de Richtlijn. Zo kennen bijna alle grotere gemeenten hun eigen gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast kunnen ontheemden gebruikmaken van particuliere opvangplekken, die aangeboden worden door gastgezinnen.