Wat betekent de Richtlijn Tijdelijke Bescherming?

Wat betekent de Richtlijn Tijdelijke Bescherming?

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geeft ontheemden in Nederland het recht op opvang en medische zorg. Het biedt ook de mogelijkheid om te werken en regelt het recht op onderwijs aan minderjarigen. De gemeenten zijn grotendeels verantwoordelijk voor de uitvoering van de Richtlijn. Zo kennen bijna alle grotere gemeenten hun eigen gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast kunnen ontheemden gebruikmaken van particuliere opvangplekken. RefugeeHomeNL is opgericht om de particuliere opvang te coördineren en toe te zien op een veilige en humane opvang bij particulieren. Tot 1 september 2023 konden gastgezinnen en vluchtelingen zich aanmelden voor deelname.