Wat hebben de vier partijen binnen RefugeeHomeNL gedaan?

De vier partijen binnen RefugeeHomeNL waren ieder verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering en samen voor het geheel:

  • Takecarebnb – beheerde de aanmeldingen, voerde screeningsgesprekken met gastgezinnen en maakte de eerste koppeling tussen vraag en aanbod
  • Rode Kruis – de Verbinders van het Rode Kruis brengen gast en gastgezinnen in contact en zorgen voor de wederzijdse kennismaking, voerden intakegesprekken met gasten. Daarnaast zijn de projectleiding en zaken als communicatie belegd bij het Rode Kruis
  • Leger des Heils – De Gasthuishouden-Ondersteuners zijn vrijwilligers van het Leger des Heils en begeleidden gastgezin en gast tijdens de samenwoonperiode
  • VluchtelingenWerk Nederland – Een vrijwilliger van VluchtelingenWerk zocht contact met de gast tijdens het samenwonen en bood daarnaast een breed aanbod aan advies en informatie, via RefugeeHelp en de contactlijnen