Wat gebeurt er met RefugeeHomeNL na het einde van dit jaar?

Wat gebeurt er met RefugeeHomeNL na het einde van dit jaar?

Het project RefugeeHomeNL heeft mooie resultaten opgeleverd en laten zien dat het spontane hulpaanbod uit de samenleving met ondersteuning vanuit samenwerkende ngo’s tot duurzame en veilige opvang heeft geleid. De ervaringen die met RefugeeHomeNL zijn opgedaan, worden vertaald in een aanpak die bij een volgende humanitaire crisis snel en soepel kan worden ingevoerd. Hoe deze ‘waakvlamconstructie’ precies vorm krijgt, is nog onderwerp van gesprek.