Wat is RefugeeHomeNL?

Wat is RefugeeHomeNL?

RefugeeHomeNL is een consortium (samenwerkingsverband) tussen vier partijen dat is opgericht op initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Nederlandse Rode Kruis, het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk en Stichting Takecarebnb bundelen hun krachten in RefugeeHomeNL met als doel een veilige, duurzame en humane vorm van particuliere opvang aan Oekraïense ontheemden te coördineren en te faciliteren. Wij brengen de vraag van vluchtelingen uit Oekraïne samen met het spontane hulpaanbod van Nederlandse gastgezinnen en bieden zowel gast als gastgezin support om het verblijf prettig en veilig te laten verlopen. In maart 2022 is het consortium gestart. Het project RefugeeHomeNL is op 31 december 2023 gestopt.