Mijn gast heeft een beperking en daarvoor extra hulp nodig. Wat nu?

Mijn gast heeft een beperking en daarvoor extra hulp nodig. Wat nu?

Heeft je gast door een beperking extra hulp en zorg nodig? Dan kunnen zij terecht bij het WMO-loket van de gemeente. Uiteraard is het prettig als jij je gast hierbij assisteert. Na melding en aanvraag volgt in de regel een gesprek en onderzoek. Hieruit volgt een advies, waarin de zorgvraag van je gast wordt gespecificeerd. Na akkoord op dit advies, kunnen verdere stappen worden gepland.