Heeft mijn gast recht op zorg in Nederland?

Heeft mijn gast recht op zorg in Nederland?

Ja, dit is voor OekraÏense vluchtelingen geregeld onder de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De RMO is een regeling die het declareren van zorg mogelijk gemaakt. Vanaf 1 juli 2022 geldt deze regeling voor alle werkenden en niet-werkenden personen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Voorwaarde is dat de personen een BSN-nummer hebben, dus staan ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen). Op RefugeeHelp is in meerdere talen overzichtelijke informatie beschikbaar over hoe de gezondheidszorg in Nederland werkt.