Mijn gast is zwanger. Wat nu?

Mijn gast is zwanger. Wat nu?

Ook de geboortezorg valt onder de RMO. Dit betekent dat je gast recht heeft op verloskundige zorg en kraamzorg. Bij (een vermoeden van) een zwangerschap is het raadzaam om eerst de huisarts te bezoeken. De huisarts verwijst de zwangere door naar de verloskundige of, als daartoe aanleiding is, gynaecoloog in het ziekenhuis. De verloskundige en/of gynaecoloog begeleidt de zwangerschap en bevalling. Ook zal zij/hij je gast wijzen op zaken als het aanmelden voor kraamzorg. De kraamverzorgende biedt de eerste 8 tot 10 dagen na de bevalling zorg en ondersteuning aan moeder en kind.