Mag mijn gast werken in Nederland?

Mag mijn gast werken in Nederland?

Ja, Oekraïense ontheemden mogen in loondienst werken in Nederland. Je gast moet hiervoor aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De gast valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming
  • De gast staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • De gast heeft een burgerservicenummer (BSN)*
  • De gast heeft een geldig bewijs van verblijf

*Bij inschrijving in de BRP krijgt een ontheemde automatisch een BSN

Let op: het leefgeld van je gast wordt stopgezet, zodra je gast inkomsten uit werk krijgt, ongeacht de hoogte van het loon!