Wie regelt het onderwijs aan Oekraïense kinderen?

Wie regelt het onderwijs aan Oekraïense kinderen?

De keus voor de school waar kinderen onderwijs krijgen, is aan de ouders van het kind. Ons advies is om eerst contact op te nemen met de gemeente. Zij kunnen een overzicht geven van de scholen waar plek is en die (zo nodig) extra taalonderwijs of taalklassen bieden. Op basis daarvan kan een keuze worden gemaakt door de ouders.