Welke rechten en plichten heeft mijn gast als zij/hij werkt?

Welke rechten en plichten heeft mijn gast als zij/hij werkt?

Het korte antwoord is dat je gast dezelfde rechten en plichten heeft als Nederlanders. Helaas zijn ook OekraÏense ontheemden in de praktijk kwetsbaar voor uitbuiting en slechte behandeling. Help je gast risico’s hierop te voorkomen door toe te zien dat de volgende zaken goed zijn geregeld:

  • Het salaris is tenminste het minimumloon
  • Vakantie, vrije dagen en het melden van verzuim
  • Salaris wordt maandelijks betaald op de bankrekening van je gast