Zijn er kosten verbonden aan het onderwijs voor Oekraïense kinderen?

Zijn er kosten verbonden aan het onderwijs voor Oekraïense kinderen?

Nee, het primair en voortgezet onderwijs zijn voor alle kinderen in Nederland gratis. Sommige scholen vragen een (vrijwillige) ouderbijdrage, waarmee extraatjes zoals schoolreisjes of creatieve lessen mee worden bekostigd. Op middelbare scholen moet er vaak zelf een laptop worden aangeschaft. De meeste gemeentes kennen regelingen of instanties die ouders hierin financieel tegemoetkomen. Meer informatie daarover is te vinden via de gemeente.