Mijn gast wil graag zingen, toneelspelen, schilderen of musiceren? Welke mogelijkheden zijn er?

Mijn gast wil graag zingen, toneelspelen, schilderen of musiceren? Welke mogelijkheden zijn er?

Net als bij het sporten verschilt het aanbod en de specifieke regeling van gemeente tot gemeente. Over het algemeen geldt dat er ruimhartige regelingen zijn om mensen die het financieel minder hebben zo veel mogelijk mee te laten doen. Informeer hiervoor bij je gemeente of desbetreffende club of vereniging.