Index.php

Ook de geboortezorg valt onder de RMO. Dit betekent dat je gast recht heeft op verloskundige zorg en kraamzorg. Bij (een vermoeden van) een zwangerschap is het raadzaam om eerst de huisarts te bezoeken. De huisarts verwijst de zwangere door naar de verloskundige of, als daartoe aanleiding is, gynaecoloog in het ziekenhuis. De verloskundige en/of gynaecoloog begeleidt de zwangerschap en bevalling. Ook zal zij/hij je gast wijzen op zaken als het aanmelden voor kraamzorg. De kraamverzorgende biedt de eerste 8 tot 10 dagen na de bevalling zorg en ondersteuning aan moeder en kind.

 

Heeft je gast door een beperking extra hulp en zorg nodig? Dan kunnen zij terecht bij het WMO-loket van de gemeente. Uiteraard is het prettig als jij je gast hierbij assisteert. Na melding en aanvraag volgt in de regel een gesprek en onderzoek. Hieruit volgt een advies, waarin de zorgvraag van je gast wordt gespecificeerd. Na akkoord op dit advies, kunnen verdere stappen worden gepland.

Ook in dat geval ga je eerst naar de huisarts. De huisarts kan doorverwijzen naar andere hulpverleners. Bijvoorbeeld Empatia, een geestelijk gezondheidsprogramma gericht op vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast werken veel huisartsen met praktijkondersteuners die gespecialiseerd zijn in het hulp bieden bij psychische of mentale klachten. Op RefugeeHelp is veel informatie te vinden over dit onderwerp in diverse talen.

  • Voor spoedeisende hulp bel je 112
  • Voor overige acute hulp kun je terecht bij de huisartsenpost of spoedeisende hulp in de buurt
  • In alle overige situaties gaat je gast in principe eerst naar de huisarts. De huisarts kan de gast vervolgens als dat nodig is doorverwijzen naar andere hulpverleners of medicijnen voorschrijven

In de regel kan je gast terecht bij jouw eigen huisarts. Heeft deze geen plek? Neem dan contact op met de gemeente en vraag bij welke huisarts je gast terecht kan.

De Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) omvat alle zorg uit het basispakket. Een actueel en uitgebreid overzicht van de zorg in het basispakket vind je hier. Aanvullend op het basispakket dekt de RMO daarnaast:

  • Mondzorg bij acute pijnklachten tot €250,- (1 x per jaar)
  • Brillen en gehoorapparaten (met toestemming)
  • Specifieke geneesmiddelen
  • Anticonceptie
  • Abortuszorg

Download de Factsheet RMO in diverse talen.

Nee, alle zorg uit het basispakket en enkele aanvullingen, worden gedekt door de RMO. Voor de RMO betaalt je gast geen zorgpremie. Een toeslag voor zorgkosten is daarom ook niet van kracht.

Ja, dit is voor OekraÏense vluchtelingen geregeld onder de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De RMO is een regeling die het declareren van zorg mogelijk gemaakt. Vanaf 1 juli 2022 geldt deze regeling voor alle werkenden en niet-werkenden personen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Voorwaarde is dat de personen een BSN-nummer hebben, dus staan ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen). Op RefugeeHelp is in meerdere talen overzichtelijke informatie beschikbaar over hoe de gezondheidszorg in Nederland werkt.

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geeft ontheemden in Nederland het recht op opvang en medische zorg. Het biedt ook de mogelijkheid om te werken en regelt het recht op onderwijs aan minderjarigen. De gemeenten zijn grotendeels verantwoordelijk voor de uitvoering van de Richtlijn. Zo kennen bijna alle grotere gemeenten hun eigen gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast kunnen ontheemden gebruikmaken van particuliere opvangplekken, die aangeboden worden door gastgezinnen.

Contactformulier EN 2.00

"*" geeft vereiste velden aan

We are here to help you

Do you have any questions or are you looking for information? Please contact us.