Index.php

Er zijn verschillende manieren om Nederlands te leren. Op Refugeehelp is een actueel overzicht te vinden van (gratis!) mogelijkheden om onze taal te leren. Daarnaast zijn in veel gemeenten allerhande projecten en initiatieven rondom inburgering, taallessen en taalmaatjes. Informeer hiervoor bij je gemeente of de openbare bibliotheek.

Voor alle vervolgopleidingen betaalt je gast het jaarlijkse college- of lesgeld en aanvullende kosten voor bijvoorbeeld studieboeken, materialen en een laptop. Je gast kan studiefinanciering aanvragen bij DUO. Voor mensen tussen de 30 en 55 jaar bestaat de regeling ‘Levenlanglerenkrediet’ van DUO, waarmee geld kan worden geleend om studiekosten mee te financieren.

Ja, ook Oekraïense ontheemden mogen studeren in Nederland. Voor de goede orde, we hebben het hier over alle soorten onderwijs op het vervolg van de middelbare school: mbo, hbo en wo (universiteit).

Voor alle studies in het Nederlands geldt wél als toelatingseis dat je gast het Staatsexamen NT2-II heeft behaald. Voor alle studies in het Engels geldt als eis dat er een IELTS of TOEFL examen gehaald moet worden.

Ook wordt gekeken naar de vooropleiding van je gast. Dit gebeurt door het diploma te laten beoordelen door de Internationale Diplomawaardering IDW. Een gratis aanvraag start je hier. Als het diploma niet voldoende is, kan er bij de meeste opleidingen, met name op het mbo, ook een zogenaamde toelatingstoets worden afgenomen voor iedereen van 21 jaar of ouder.

Nee, het primair en voortgezet onderwijs zijn voor alle kinderen in Nederland gratis. Sommige scholen vragen een (vrijwillige) ouderbijdrage, waarmee extraatjes zoals schoolreisjes of creatieve lessen mee worden bekostigd. Op middelbare scholen moet er vaak zelf een laptop worden aangeschaft. De meeste gemeentes kennen regelingen of instanties die ouders hierin financieel tegemoetkomen. Meer informatie daarover is te vinden via de gemeente.

De keus voor de school waar kinderen onderwijs krijgen, is aan de ouders van het kind. Ons advies is om eerst contact op te nemen met de gemeente. Zij kunnen een overzicht geven van de scholen waar plek is en die (zo nodig) extra taalonderwijs of taalklassen bieden. Op basis daarvan kan een keuze worden gemaakt door de ouders.

Ja, in principe moeten alle minderjarige Oekraïense kinderen naar school in Nederland. Zij hebben net als iedereen recht op onderwijs en leerplicht. Kinderen van 4 tot 12 jaar gaan naar de basisschool (primair onderwijs). Daarna gaan zij naar de middelbare school. Kinderen die net in Nederland zijn en geen Nederlands spreken, gaan in de regel naar speciale klassen voor nieuwkomers. Dit is soms in een reguliere school, soms in een speciale school. In de regel gaan ze naar ongeveer 1 schooljaar door naar een ‘gewone’ klas.

 1. Leer over elkaars cultuur: neem de tijd om te leren over de cultuur van de ander, inclusief hun geschiedenis, tradities en gewoonten. Dit kan helpen om misverstanden te verminderen.
 2. Wees nieuwsgierig: stel vragen en sta open om te leren over de perspectieven en ervaringen van de ander. Dit kan helpen om wederzijds begrip en respect te bevorderen.
 3. Toon respect: respecteer de verschillen tussen de culturen en vermijd vooroordelen en stereotypen. Toon respect voor de waarden en overtuigingen van de ander, zelfs als deze verschillen van jouw eigen overtuigingen.
 4. Wees geduldig: er kunnen misverstanden ontstaan vanwege taalbarrières of culturele verschillen. Wees geduldig en probeer de communicatie te verbeteren.
 5. Probeer nieuwe dingen: sta open voor nieuwe ervaringen en probeer dingen uit die belangrijk zijn in de cultuur van de ander. Dit kan helpen om wederzijds begrip te vergroten en een gevoel van verbondenheid te creëren.
 6. Probeer elkaars keuken: kook voor elkaar een typisch Nederlands of Oekraïens gerecht
 7. Bezoek culturele evenementen: bezoek festivals, feesten, tentoonstellingen of voorstellingen die de cultuur van de ander weerspiegelen. Dit kan helpen om een betere waardering te krijgen voor de tradities en gewoonten van de ander.
 8. Leer een nieuwe taal: leer enkele basiswoorden of zinnen in de taal van de ander. Dit kan helpen om de communicatie te verbeteren en het kan ook worden gewaardeerd als een teken van respect voor de cultuur van de ander.
 9. Bezoek lokale attracties: bezoek bezienswaardigheden of toeristische plekken in Nederland en leer meer over de geschiedenis en cultuur van het land. Dit kan helpen om een beter begrip te krijgen van de achtergrond en context van de ander.
 10. Neem deel aan lokale activiteiten: probeer deel te nemen aan activiteiten die belangrijk zijn in de cultuur van de ander, zoals sporten, spelletjes, dansen of muziek. Dit kan helpen om een gevoel van verbondenheid te creëren en wederzijds begrip te bevorderen.

De Oekraïense cultuur is rijk aan tradities en heeft een sterke band met de natuur en het land. De geschiedenis van Oekraïne is complex en tumultueus, met invloeden van naburige landen en culturen die door de eeuwen heen zijn geabsorbeerd. Deze invloeden hebben bijgedragen aan de diversiteit en unieke identiteit van het Oekraïense volk.

Een belangrijk kenmerk van de Oekraïense cultuur is de waarde die wordt gehecht aan familie en gemeenschap. Families zijn vaak groot en hecht, en er is veel respect voor ouderen. De Oekraïense keuken is ook zeer divers en wordt gekenmerkt door gerechten als varenyky (gevulde dumplings), borsjtsj (rode bietensoep) en salo (gezouten varkensvet).

Muziek en dans spelen ook een belangrijke rol in de Oekraïense cultuur. Traditionele volksmuziek wordt vaak begeleid door de bandura, een snaarinstrument dat typerend is voor Oekraïne. Folkloristische dansen, zoals de hopak, zijn energiek en kleurrijk en worden vaak uitgevoerd bij festivals en vieringen.

De geschiedenis van Oekraïne heeft geleid tot een sterke nationale identiteit en trots. Het land heeft geleden onder tal van invasies en onderdrukking, maar heeft zich altijd weten te herstellen en weerstand geboden aan externe krachten. De Oranjerevolutie van 2004 was een belangrijk moment in de moderne geschiedenis van Oekraïne, waarbij de bevolking opkwam voor democratie en verandering.

Tot slot wordt de Oekraïense volksaard gekenmerkt door doorzettingsvermogen en veerkracht. Ondanks moeilijke omstandigheden en uitdagingen hebben de Oekraïners een sterke wil om te overleven en te gedijen. Deze kenmerken zijn diep verankerd in de cultuur en identiteit van het Oekraïense volk.

Oekraïne, het een na grootste land van Europa en veertien keer groter dan Nederland, heeft een rijke en complexe geschiedenis die teruggaat tot de oudheid. Het land heeft verschillende overheersers gekend en heeft geleden onder talloze conflicten en politieke veranderingen.

De vroegste bekende beschavingen in het gebied dat nu Oekraïne is, ontstonden rond 4800 voor Christus. In de middeleeuwen groeide Oekraïne uit tot een belangrijk politiek en cultureel centrum onder de heerschappij van de Kievse Roes, een machtige Oost-Slavische staat. Deze periode wordt beschouwd als de ‘Gouden Eeuw’ van Oekraïense geschiedenis, gekenmerkt door economische groei, bloeiende handel en de ontwikkeling van een sterke Oekraïense identiteit.

In de 13e eeuw werd Oekraïne binnengevallen door de Mongolen, die de controle over het gebied overnamen. Daarna volgden eeuwen van buitenlandse overheersing, waaronder de Litouwse, Poolse en Russische overheersing. Tijdens deze periode werd Oekraïne vaak verdeeld tussen verschillende machten en onderging het talrijke politieke en religieuze conflicten.

Aan het einde van de 18e eeuw werd Oekraïne opgesplitst tussen het Russische Rijk, het Habsburgse Rijk en Polen. In de loop van de 19e eeuw ontstond er een culturele en nationale ontwaking onder de Oekraïners, met een groeiende nadruk op de Oekraïense taal en cultuur.

Na de Eerste Wereldoorlog en de val van de Russische en Oostenrijks-Hongaarse rijken, verklaarde Oekraïne in 1918 zijn onafhankelijkheid. Deze onafhankelijkheid was echter van korte duur, aangezien het land al snel werd verscheurd door de oorlog en de Russische Revolutie.

In 1922 werd Oekraïne onderdeel van de nieuwe Sovjet-Unie. Tijdens het bewind van Jozef Stalin in de jaren 1930 werd Oekraïne zwaar getroffen door de gedwongen collectivisatie van landbouw en de daaropvolgende hongersnood, bekend als de Holodomor, die miljoenen slachtoffers eiste.

Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 verklaarde Oekraïne opnieuw zijn onafhankelijkheid. Het land stond voor tal van uitdagingen, waaronder economische hervormingen, politieke instabiliteit en de zoektocht naar een evenwichtige relatie met Rusland.

In de afgelopen jaren heeft Oekraïne te maken gehad met grote politieke veranderingen, waaronder de Oranjerevolutie in 2004 en de Maidan-protesten in 2013-2014, die leidden tot de afzetting van president Viktor Janoekovitsj. Het land is ook betrokken geweest bij een conflict met Rusland sinds 2014, waarbij Rusland de Krim annexeerde en separatistische opstanden in de regio Donbass begonnen. In 2022 viel het Russische leger Oekraïne binnen en de strijd duurt nog steeds voort.

Ondanks deze uitdagingen blijft Oekraïne streven naar democratische hervormingen, economische groei en een versterking van zijn positie in de internationale gemeenschap. Het land heeft een rijke cultuur en erfgoed, met invloeden uit het oosten en het westen, en blijft een belangrijke speler in de geopolitiek van Oost-Europa.

 1. Leer de basis van de Nederlandse taal. Het kennen van enkele basiswoorden en -zinnen in het Nederlands kan helpen bij dagelijkse interacties en kan ook een positieve indruk maken op Nederlandse mensen. Het volgen van een taalcursus kan helpen bij het leren van de taal.
 2. Verken de Nederlandse cultuur. Nederland heeft een rijke geschiedenis en cultuur die het ontdekken waard zijn. Bezoek musea, historische gebouwen en steden en ontdek de Nederlandse tradities zoals Sinterklaas en Koningsdag.
 3. Maak vrienden met Nederlanders. Het opbouwen van vriendschappen met Nederlandse mensen is een geweldige manier om de cultuur te begrijpen en de taal te oefenen. Sluit je aan bij clubs of verenigingen die overeenkomen met jouw interesses of hobby’s om nieuwe mensen te ontmoeten.
 4. Probeer Nederlandse gerechten. De Nederlandse keuken heeft veel te bieden, van stamppot en erwtensoep tot stroopwafels en bitterballen. Probeer enkele van deze gerechten om de Nederlandse smaken te ontdekken.
 5. Houd een open geest en respecteer de Nederlandse cultuur. Nederland heeft een eigen manier van leven en werken die mogelijk anders is dan wat je gewend bent. Het is belangrijk om een open geest te houden en respect te hebben voor de Nederlandse cultuur en tradities.

Hopelijk zullen deze tips helpen bij het ontdekken van de Nederlandse taal en cultuur en het zich thuis voelen in Nederland.

Hier zijn vijf tips voor Nederlandse mensen die willen communiceren met Oekraïense gasten:

 1. Leer enkele basiswoorden in het Oekraïens, zoals “hallo” (vitayu), “dank je” (dyakuyu), “ja” (tak) en “nee” (ni). Het spreken van enkele woorden in de taal van je gasten zal worden gewaardeerd en kan bijdragen aan een positieve uitwisseling.
 2. Maak gebruik van online vertaalhulpmiddelen zoals Google Translate of Microsoft Translator om snel en gemakkelijk teksten te vertalen. Houd er echter rekening mee dat deze hulpmiddelen soms onnauwkeurigheden kunnen bevatten, dus probeer ook eenvoudige woorden en zinnen te leren om basiscommunicatie mogelijk te maken.
 3. Probeer de culturele achtergrond van je gasten te begrijpen. In de Oekraïense cultuur wordt bijvoorbeeld veel waarde gehecht aan familie, dus het stellen van vragen over hun familie en achtergrond kan een goede manier zijn om een gesprek te beginnen en een band op te bouwen.
 4. Let op de lichaamstaal en toon van je gasten tijdens de communicatie. In de Oekraïense cultuur is het bijvoorbeeld gebruikelijk om luid te praten en veel gebaren te maken tijdens gesprekken, wat voor Nederlanders mogelijk ongewoon kan zijn.
 5. Wees respectvol en geïnteresseerd in de cultuur en tradities van je gasten. Het delen van informatie over de Nederlandse cultuur en het stellen van vragen over de Oekraïense cultuur kan helpen om de communicatie soepeler te laten verlopen.

Er zijn verschillende online hulpmiddelen en apps beschikbaar om Nederlandse mensen te helpen communiceren met Oekraïense gasten, zoals Duolingo voor het leren van het Oekraïens en Linguee voor vertalingen van zinnen en woorden.

Als gastgezin maak jij het verschil. Maar het is uiteraard niet niks om kortere of langere tijd je huis te delen met andere mensen. Hieronder zetten we een aantal praktische zaken voor je op een rij:

 • Het is belangrijk dat je gast over tenminste één privéruimte kan beschikken. Denk aan een zolderetage, logeerkamer, souterrain of (verwarmd) tuinhuisje.
 • Hou er rekening mee dat je faciliteiten als badkamer, toilet en keuken met je gasten deelt. Welke afspraken wil je daarover maken?
 • Voor hoeveel mensen heb je ruimte? En wat voor mensen passen goed bij jouw huis en buurt? Is er bijvoorbeeld een school in de buurt als er kinderen meekomen?
 • Sta je ook open voor het ontvangen van huisdieren (hond of kat) of liever niet?
 • Sta erbij stil dat je woonlasten (gas, water, licht) stijgen als je gasten ontvangt. Daarvoor kun je in overleg met je gasten een bijdrage voor vragen.

Contactformulier EN 2.00

"*" geeft vereiste velden aan

We are here to help you

Do you have any questions or are you looking for information? Please contact us.