Index.php

We komen de laatste tijd met regelmaat tegen dat gastgezin en gast een huur- of bruikleenovereenkomst aangaan. In dit bericht zetten we een aantal voor- en nadelen daarvan op een rij. We adviseren je dringend om je vooraf goed te laten informeren, want de impact ervan kan groot zijn voor gast en gastgezin.

Geen particuliere opvang

Zodra gastgezin en gast een huurcontract of andere overeenkomst aangaan, vallen zij niet meer onder de particuliere opvang. Van wederzijdse vrijwillige opvang is dan geen sprake meer. RefugeeHomeNL staat op het standpunt dat we hen in dat geval ook geen begeleiding meer kunnen bieden. Immers, onze opdracht beperkt zich tot het coördineren en begeleiden van particuliere opvang.

 

Andere rechten en plichten

Het formaliseren van het samenwonen door het aangaan van een huurcontract of overeenkomst, brengt voor zowel gast als gastgezin andere rechten en plichten met zich mee. Ook kan deze situatie (nadelige) financiële gevolgen zetten. Denk hierbij aan het stopzetten van het leefgeld aan de gast en mogelijke gevolgen voor de hoogte van uitkeringen en toeslagen van het gastgezin. Daarnaast komen inkomsten uit verhuur in aanmerking voor de inkomensbelasting.

 

Laat je goed informeren

Aan de andere kant kan het formaliseren van opvang tot een huurcontract ook voordelen met zich meebrengen. Denk hierbij aan het bieden van perspectief aan de gast op een langdurig(er) verblijf met de rechten en plichten die hierbij horen. Of het meer substantieel bijdragen in de woon- en energielasten van het gastgezin. Ons advies is om je eerst goed voor te laten lichten over de voor- en nadelen. Deze pagina is mogelijk een handig vertrekpunt voor de zoektocht naar informatie.

Aan het eind van dit jaar, verschijnt een rapportage over het project RefugeeHomeNL. Hierin worden de resultaten van het project gedeeld. Naast cijfers, grafieken en tabellen willen wij in de rapportage ook graag het verhaal achter RefugeeHomeNL vertellen aan de hand van ervaringsverhalen van gasten en gastgezinnen.

Heb jij als gastgezin samen met je gast een mooi, ontroerend, heftig of liefdevol verhaal met ons te delen? Dan horen wij dit graag. Je kunt jouw bijdrage van maximaal 2.000 woorden en bij voorkeur met enkele foto’s insturen via refugeehomenl@redcross.nl. We nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met je op.

Vanaf 1 februari is het leefgeld voor Oekraïners gewijzigd. De hoogte van het leefgeld is nu afhankelijk van de grootte en samenstelling van het gezin. Oekraïners die verblijven in particuliere gastgezinnen krijgen daarnaast maandelijks een extra toeslag van €93,- per persoon. Dit geld kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek en sport. Ook kunnen ze het geld gebruiken om bij te dragen aan de kosten va het gastgezin. Dit is echter niet verplicht.

Tip: ga in gesprek

Veel gasten en gastgezinnen die via RefugeeHomeNL samenwonen hebben afspraken gemaakt over een bijdrage in de kosten. Ons advies is om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Wat betekenen de wijzigingen in het leefgeld voor jullie afspraken? En kunnen gast en gastgezin tot nieuwe afspraken komen? Desgewenst kan de Gasthuishouden-ondersteuner van het Leger des Heils jullie hierbij helpen. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de (vrijwillige) bijdrage van de gast de hoogte van zijn of haar leefgeld overstijgt.

Meer weten

De Rijksoverheid heeft de wijzigingen in het leefgeld vertaald in overzichtelijke factsheets. De factsheets zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens. Je kunt de factsheets hier downloaden.

Contactformulier EN 2.00

"*" geeft vereiste velden aan

We are here to help you

Do you have any questions or are you looking for information? Please contact us.