Index.php

Het telefoonnummer van de Rode Kruis WhatsApp Hulplijn is veranderd. Het nieuwe nummer van de Hulplijn is: +31 97 0102 86 964.

De Hulplijn is bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. Zij krijgen via de Hulplijn in hun eigen taal advies en informatie. Bijvoorbeeld over opvangmogelijkheden in Nederland, een acute hulpvraag of het zoeken van familieleden en vrienden.

Op 28 september hebben de EU-lidstaten besloten om de huidige Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar te verlengen. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tot en met 4 maart 2025 in de EU-lidstaten verblijven. Zij hebben tot die tijd recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs.

Het kabinet werkt momenteel keuzes uit voor het verblijf en terugkeer van vluchtelingen uit Oekraïne na 2 maart 2025. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft besloten de gevolgen voor de groep Derdelanders (mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne) te bevriezen tot de Raad van State een uitspraak heeft gedaan.

Meer informatie over dit onderwerp in verschillende talen vind je hier.

 

Wijzigingen in het leefgeld vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober 2023 geldt een wijziging in het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het leefgeld bestaat uit 3 onderdelen: kleedgeld, eetgeld en een extra toelage voor mensen die in een gastgezin verblijven. Zowel het kleedgeld als het eetgeld worden verhoogd om prijsstijgingen te compenseren.

De extra toelage voor mensen die in een gastgezin verblijven, wordt echter verlaagd: van €93,- naar €80,91 per maand. De hoogte van de extra toelage is bepaald door het Nibud. De verlaging wordt doorgevoerd, omdat de gemiddelde maandelijkse kosten voor gas, water en elektra zijn gedaald. Ga in gesprek met je gast over deze wijziging als jullie afspraken hebben gemaakt over een tegemoetkoming in de woonlasten. Meer informatie over dit onderwerp is hier te vinden in verschillende talen.

Dit weekend heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op advies van de raad van state besloten dat ‘derdelanders’ recht op opvang in Nederland houden totdat de Raad van State hier een definitief oordeel over heeft geveld. Ze hoeven dus niet per 4 september al weg uit de plaats waar ze verblijven.

Procedure starten

Aanleiding is een reeks spoeduitspraken van de Raad van State over het recht op verblijf van derdelanders De Raad van State stelt dat deze uitspraken weliswaar niet direct voor alle derdelanders gelden, maar dat ze wel richtinggevend zijn. Dat wil zeggen dat alle derdelanders die in beroep gaan tegen een uitspraak waardoor ze het land moeten verlaten, tot een einduitspraak in de opvang mogen blijven. Wel is het nog steeds van belang dat derdelanders een procedure starten tegen het besluit om de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) te beëindigen. Hiervoor dient men gekoppeld te worden aan een advocaat via de raad van rechtsbijstand, indien dit nog niet gebeurd is. Zo kan de advocaat nog binnen de gestelde termijn reageren.

Helpdesk voor Derdelanders

De juridische helpdesk van Vluchtelingenwerk staat klaar om vragen van derdelanders te beantwoorden en hulp te verlenen bij het starten van procedures. De helpdesk Oekraïne is elke werkdag telefonisch bereikbaar via 020-3467250 of per mail via helpdesk@vluchtelingenwerk.nl.

Contactformulier EN 2.00

"*" geeft vereiste velden aan

We are here to help you

Do you have any questions or are you looking for information? Please contact us.