Index.php

Over RefugeeHomeNL

RefugeeHomeNL is een samenwerking tussen het Rode Kruis, het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk en Takecarebnb op voorspraak van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel van de samenwerking is om de particuliere opvang van vluchtelingen uit Oekraïne te coördineren en te begeleiden. In gezamenlijk overleg hebben het ministerie en de deelnemende partijen besloten om het project in 2024 niet te continueren.

Waarom stopt RefugeeHomeNL?

RefugeeHomeNL stopt omdat we sinds dit jaar een forse afname zien in het aantal aanmeldingen van vluchtelingen en het aantal beschikbare gastgezinnen. Daarnaast zien we dat het in de praktijk steeds moelijker wordt om de woonwensen van gasten te matchen met het aanbod aan gastgezinnen. Gasten hebben een voorkeur voor de (middel)grote steden, terwijl beschikbare gastgezinnen zich voornamelijk in meer landelijke gebieden bevinden. Het samenwonen verloopt in de praktijk grotendeels in goede harmonie en wordt veelal telkens 3 maanden verlengd. De behoefte aan ondersteuning neemt daarmee af. Tot slot, nu de oorlog blijft voortduren, is er meer behoefte aan perspectief op de langere termijn in tegenstelling tot een kortdurend verblijf in de particuliere opvang. Een subsidie voor voortzetting van RefugeeHomeNL in 2024 is daarom in goed overleg niet aangevraagd. RefugeeHomeNL stopt daarom op 31 december 2023.

Wat betekent het einde van RefugeeHomeNL voor gast en gezin?

 • De aanmeldformulieren voor gasten en gastgezinnen zijn inmiddels gesloten
 • De laatste nieuwe samenwoningen worden in september 2023 gestart
 • Gasten en gastgezinnen krijgen tot 31 december 2023 begeleiding en ondersteuning vanuit RefugeeHomeNL
 • Gasten en gastgezinnen besluiten zelf of het verblijf in 2024, zonder ondersteuning vanuit RefugeeHomeNL, wordt voortgezet
 • Wordt het samenwonen in 2023 beëindigd? Dan begeleidt RefugeeHomeNL gast en gastgezin zo goed mogelijk rond het vertrek
 • Vluchtelingen uit Oekraïne die vallen onder de Tijdelijke Richtlijn behouden in ieder geval tot 2024 hun recht op opvang in Nederland

Wat betekent het einde van RefugeeHomeNL voor de gemeente?

Op 1 september omvat RefugeeHomeNL circa 500 samenwonende koppelingen, verdeeld over ruim 200 gemeenten in Nederland. Bij het einde van het samenwonen behouden gasten hun recht op opvang. In zo’n 40% van onze aflopende samenwoningen wordt een beroep gedaan op de Gemeentelijke Opvang. Andere oplossingen zijn particuliere opvang via familie, vrienden of lokale/regionale initiatieven, het zelfstandig huren of kopen van woonruimte en terugkeer naar Oekraïne.

Ik wil als gemeenteprofessional graag meer weten

Aarzel niet en neem contact met ons op via het contactformulier.

RefugeeHomeNL is een samenwerking tussen het Rode Kruis, het Leger des Heils, VluchtelingenWerk Nederland en Takecarebnb op voorspraak van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel van RefugeeHomeNL is om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederlandse gastgezinnen te coördineren en te begeleiden. Het Ministerie en de deelnemende partijen hebben in goed overleg besloten om het project op 31 december 2023 te beëindigen.

Waarom wordt RefugeeHomeNL beëindigd?

De belangrijkste reden is de forse afname van het aantal gasten en gastgezinnen. Daarnaast zien we dat:

 • Gasten een voorkeur hebben voor steden en regio’s waar geen beschikbare gastgezinnen zijn
 • De behoefte aan begeleiding door RefugeeHomeNL voor de mensen die langer samenwonen gering is
 • Gasten behoefte hebben aan meer structurele oplossingen voor huisvesting in Nederland

De laatste nieuwe samenwoningen worden in september gestart. Een verblijf via RefugeeHomeNL wordt aangegaan voor een periode van 3 maanden. Zo zorgen we ervoor dat alle gasten en gastgezinnen tot het einde van de samenwoonperiode begeleiding en ondersteuning krijgen.

Wat betekent het einde van RefugeeHomeNL?

 • Samenwonende gasten en gastgezinnen worden eind dit jaar gewoon begeleid door RefugeeHomeNL
 • Als het samenwonen in 2023 wordt beëindigd, dan begeleiden we gast en gastgezin zo goed mogelijk rondom het vertrek
 • In goed overleg kunnen zij besluiten om het samenwonen in 2024, maar dan zonder onze begeleiding, voort te zetten
 • Vanaf 25 augustus is het niet meer mogelijk om je aan te melden als gast of gastgezin voor het project
 • Er worden geen nieuwe trajecten voor matchen en samenwonen aangegaan
 • De laatste nieuwe samenwoningen worden in september gestart

Ik heb me aangemeld als gastgezin bij RefugeeHomeNL…wat nu?

We zijn je op de eerste plaats enorm dankbaar voor je gastvrijheid en bereidwilligheid om mensen te helpen. Helaas verwachten we geen gebruik meer te maken van je aanbod. Immers, de laatste nieuwe samenwoningen worden in september gestart. Wil je beschikbaar zijn als gastgezin? Informeer dan bij je gemeente naar lokale initiatieven op het gebied van particuliere opvang. Via www.takecarebnb.org kun je je aanmelden als gastgezin voor het (tijdelijk) opvangen van statushouders.

Ik ontvang op dit moment gasten via RefugeeHomeNL…wat nu?

Alle samenwonende gasten en gastgezinnen zijn per post en mail geïnformeerd over het einde van het project. Tot het einde van het jaar kunnen jullie rekenen op de ondersteuning van RefugeeHomeNL. Wordt het samenwonen in 2023 beëindigd? Dan begeleiden wij jullie zo goed mogelijk rondom het vertrek. Besluiten jullie in goed overleg om in 2024 (zonder begeleiding vanuit RefugeeHomeNL) te blijven samenwonen, dan kan en mag dat.

Wat gebeurt er met mijn gast als het samenwonen wordt beëindigd?

Oekraïense vluchtelingen behouden uiteraard het recht op opvang in Nederland. Als het samenwonen wordt beëindigd, is er een aantal opties:

 • Plek in de Gemeentelijke Opvang (via de gemeente waar je gast verblijft)
 • Plek in de Particuliere Opvang (vrienden, familie, lokale initiatieven)
 • Zelfstandig woonruimte vinden (huur, koop, kamer, pension, hospita, e.d.)
 • Terugkeer naar Oekraïne

We komen de laatste tijd met regelmaat tegen dat gastgezin en gast een huur- of bruikleenovereenkomst aangaan. In dit bericht zetten we een aantal voor- en nadelen daarvan op een rij. We adviseren je dringend om je vooraf goed te laten informeren, want de impact ervan kan groot zijn voor gast en gastgezin.

Geen particuliere opvang

Zodra gastgezin en gast een huurcontract of andere overeenkomst aangaan, vallen zij niet meer onder de particuliere opvang. Van wederzijdse vrijwillige opvang is dan geen sprake meer. RefugeeHomeNL staat op het standpunt dat we hen in dat geval ook geen begeleiding meer kunnen bieden. Immers, onze opdracht beperkt zich tot het coördineren en begeleiden van particuliere opvang.

 

Andere rechten en plichten

Het formaliseren van het samenwonen door het aangaan van een huurcontract of overeenkomst, brengt voor zowel gast als gastgezin andere rechten en plichten met zich mee. Ook kan deze situatie (nadelige) financiële gevolgen zetten. Denk hierbij aan het stopzetten van het leefgeld aan de gast en mogelijke gevolgen voor de hoogte van uitkeringen en toeslagen van het gastgezin. Daarnaast komen inkomsten uit verhuur in aanmerking voor de inkomensbelasting.

 

Laat je goed informeren

Aan de andere kant kan het formaliseren van opvang tot een huurcontract ook voordelen met zich meebrengen. Denk hierbij aan het bieden van perspectief aan de gast op een langdurig(er) verblijf met de rechten en plichten die hierbij horen. Of het meer substantieel bijdragen in de woon- en energielasten van het gastgezin. Ons advies is om je eerst goed voor te laten lichten over de voor- en nadelen. Deze pagina is mogelijk een handig vertrekpunt voor de zoektocht naar informatie.

Contactformulier EN 2.00

"*" geeft vereiste velden aan

We are here to help you

Do you have any questions or are you looking for information? Please contact us.