Wat doet RefugeeHomeNL tot het einde van dit jaar?

Wat doet RefugeeHomeNL tot het einde van dit jaar?

Tot aan het einde van het jaar begeleiden we de op dit moment samenwonende gasten en gastgezinnen. We zijn inmiddels gestopt met het aangaan van nieuwe samenwoningen en herplaatsingen. Als het verblijf voor het einde van het jaar stopt, werken we met gast en gastgezin aan een goede volgende stap. Sommige gasten en gastgezinnen blijven ook in 2024 samenwonen, maar doen dit zonder support vanuit RefugeeHomeNL. Uiteraard laten wij hen in goede handen achter door ze zo goed mogelijk te informeren tot welke instanties en initiatieven zij zich kunnen wenden als RefugeeHomeNL stopt.