Privacyverklaring

Wij zijn Takecarebnb, het Rode Kruis, het Leger des Heils en VluchtelingenWerk Nederland en vormen tezamen ´RefugeeHomeNL´. Binnen de samenwerking heeft elke partij een eigen taak met daarbij een eigen verantwoordelijkheid. In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we op een zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens omgaan.

Gasten
Via onze website (https://www.rhnl.nl/) en de website van Takecarebnb (https://takecarebnb.org/) kunt u zich aanmelden om in aanmerking te komen voor opvang in een gasthuishouden. In dat geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u en uw gezinsleden:
Aanmeldende gast: Naam, geboortejaar, contactgegevens, huidige adresgegevens, documenttype, talenkennis en voorkeurslocatie.
Gezin: Gezinssamenstelling (aantal, geslacht, leeftijd, relatie(s)), interesses, hobby’s, werk, allergieën, relevante gezondheids-informatie, rookgedrag, gewenste bedden en slaapkamers en overige relevante informatie.

Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem dat wordt beheerd door Takecarebnb. Vanuit dat systeem, worden uw gegevens gebruikt om uw aanmelding in behandeling te nemen en om u zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden gedurende de periode van plaatsing (zie ook: ‘Samenwerking’). Deze gegevens kunnen gedurende uw plaatsing worden aangevuld met informatie die is verzameld tijdens bezoeken (zoals ervaringen en tevredenheid) en informatie over evt. incidenten. Uw gegevens worden door Takecarebnb vijf jaar in het systeem bewaard.

Gastgezinnen
Wanneer u aan huis opvang zou willen bieden aan vluchtelingen, kunt u zich hiervoor aanmelden via onze website of de website van Takecarebnb. In dat geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u en uw gezinsleden:
• Naam, contactgegevens, adresgegevens, geboortejaar, talenkennis, logeerruimte, beschikbaarheid voor activiteiten, gezinssamenstelling en de wijze waarop u van RefugeeHomeNL heeft gehoord.
• Geüploade foto’s.
• Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem dat wordt beheerd door Takecarebnb. Vanuit dat systeem, worden uw gegevens gebruikt om uw aanmelding in behandeling te nemen en om u zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden gedurende de periode van plaatsing (zie ook: ‘Samenwerking’). Deze gegevens kunnen gedurende de plaatsing in uw gezin worden aangevuld met informatie verzameld tijdens bezoeken (zoals ervaringen en tevredenheid) en informatie over evt. incidenten. Uw gegevens worden door Takecarebnb vijf jaar in het systeem bewaard.

Samenwerking
Wanneer u als (potentiële) gast of gastgezin het aanmeldformulier op een van de websites invult, komen alle gegevens hiervan terecht in het systeem dat wordt beheerd door Takecarebnb. Wanneer u hiervoor toestemming geeft aan het einde van de aanmeldprocedure op de websites, krijgen het Rode Kruis en het Leger des Heils toegang tot (gedeeltes) van uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Takecarebnb. In dat geval verwerken de verschillende partijen uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• Takecarebnb gebruikt uw persoonsgegevens om uw aanmelding in behandeling te nemen, om hulpbieders en hulpvragers aan elkaar te verbinden en om de plaatsing te verzorgen.
• Het Rode Kruis en het Leger des Heils gebruiken uw persoonsgegevens om u zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden gedurende de periode van plaatsing. Zo kunnen zij u bezoeken gedurende de plaatsing om uw welzijn te borgen en bieden zij u mogelijkheden om deel te nemen aan cursussen, trainingen, e-learnings en korte hulpverleningstrajecten.
• VluchtelingenWerk Nederland gebruikt uw naam en contactgegevens om met u telefonisch contact op te nemen en zal vragen wat uw plannen zijn na het einde van de particuliere opvang, ervoor zorgen dat uw vragen worden beantwoord en indien nodig u doorverwijzen naar andere organisaties. Binnen de samenwerking geeft VluchtelingenWerk Nederland aan Takecarebnb een algemene terugkoppeling dat het telefoongesprek heeft plaatsgevonden. VluchtelingenWerk Nederland gebruikt uw naam en contactgegevens niet voor andere doeleinden en heeft met Takecarebnb voor deze uitwisseling apart een verwerkersovereenkomst afgesloten.

In principe worden géén persoonsgegevens doorgegeven aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid en/of aan gemeenten.

Om te zorgen dat alle partijen binnen de samenwerking (Takecarebnb, Rode Kruis, Leger des Heils en VluchtelingenWerk Nederland) zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, hebben de partijen onderling een gegevensuitwisselingsovereenkomst gesloten.
Als u wilt weten hoe de partijen ieder afzonderlijk met persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dit lezen in de privacyverklaring van de betreffende partijen:
• Takecarebnb: https://takecarebnb.org/en/privacy-policy/
• Rode Kruis: https://www.rodekruis.nl/privacy-statement/
• Leger des Heils: https://www.legerdesheils.nl/privacy
• VluchtelingenWerk Nederland: https://www.refugeehelp.nl/nl/privacy

Websitebezoekers
Deze website wordt beheerd door het Rode Kruis. Dit betekent dat de informatie die wordt verzameld via cookies of het contactformulier, wordt verwerkt door het Rode Kruis.

Contactformulier
Wanneer u met ons in contact wenst te komen, kunt u dit doen door contact op te nemen met een van de partijen. Daarnaast kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website. Als u gebruik maakt van het contactformulier, verwerkt het Rode Kruis uw naam, contactgegevens, onderwerp en de inhoud van uw bericht. Het Rode Kruis bewaart uw gegevens om het door u gewenste contact te voeren en doet dit zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw vraag en/of het gewenste gevoerde contact.

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. Op de site gebruiken we alleen cookies voor functionele en analytische doeleinden. Uw cookiegegevens delen we niet met derden voor marketing en advertentiedoeleinden.