Klachtenregeling RefugeeHomeNL Nederland

Wij willen al onze cliënten, relaties en medewerkers zorgvuldig behandelen. Er kunnen fouten worden gemaakt. RefugeeHomeNL doet er alles aan om zo integer, transparant en effectief mogelijk een veilige opvang van ontheemde Oekraïners bij gastgezinnen in Nederland te bieden. Elke dag. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Toch blijft ons werk het werk van mensen en ook bij ons kan er helaas weleens iets misgaan.

Wil je een klacht indienen of een melding maken van niet-integer gedrag? Dat nemen we zeer serieus. Hieronder lees je hoe en waar je jouw verhaal kunt doen.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die contact met ons heeft of in het recente verleden heeft gehad, kan een klacht indienen. Ook medewerkers van de stichting kunnen een klacht indienen.

Waarover kun je een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen over alle zaken die betrekking hebben op RefugeeHomeNL en haar medewerkers (beroepskrachten, vrijwilligers en stagiairs), zoals over een genomen beslissing of gedragingen van een medewerker tegenover u. De gebeurtenis die tot de klacht heeft geleid, mag niet langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden.

Aan wie kun je de klacht voorleggen?

Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van RefugeeHomeNL zich tegenover je heeft gedragen, of als je het niet eens bent met diens beslissing of handeling, is het goed om dit in eerste instantie met de medewerker zelf te bespreken. Komen jullie er niet uit, of ben je niet tevreden, dan kun je het probleem met het onderstaande klachtenformulier voorleggen aan de klachtencommissie.

Contact NL

  • Rode Kruis logo.
  • VluchtelingenWerk Nederland logo.
  • Leger des Heils logo.
  • Takecarebnb logo.
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid logo.